JellyPages.com

Tuesday, January 14, 2014

RezekiAllah SWT berfirman di dalam Surah Asy-Syura, ayat 49-50 yang bermaksud:

    “Dia memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis lelaki dan perempuan (kepada sesiapa  yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul  siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.”
 
 
*****************************************************
 
 
 

No comments:

Post a Comment